Julkaistu    |  Päivitetty 

Pääkirjoitus: On aika nostaa piilevätkin ideat esiin

Outokummun ja Polvijärven kyliä innostetaan kehittämistalkoisiin viime viikolla alkaneella kyläkiertueella.

Mukana ovat vahvat kylätoimijat Joensuun seudun Leader yhdistys, Pohjois-Karjalan Kylät ry sekä Maaseudun Sivistysliitto. Suurimmat tekijät löytyvät silti omilta kyliltä, vaikka innostajien joukkoa tarvitaankin.

Teemakierros voi toimia erinomaisena innostajana ja myös piiloon jääneiden ideoiden esille nostajana. Hyvä esimerkki tästä on Vetävä Polvijärvi -hankkeen liikkeelle lähtö vastaavasta yhteisillasta.

Kyläillat eivät voi olla yhdestä muotista tehtyjä, sillä eroavaisuuksia löytyy. Yhdellä aktiiviporukka löytyy helposti, toisella pulaa voi olla yhteisen hyvän eteen tekijöistä. Jollakin kylistä yhdessä tekemisen perinne on jo vuosikymmeniä vanha ja vahva. Toisilla kehittämistä on taas lähdettävä aloittamaan alkuun aktiivit löytämällä.

Yhteiset tapahtumat ovat hyviä koolle kutsujia monella tapaa. Samalla opitaan tuntemaan naapurit ja jonkun ideasta löytyy se seuraava kehityshanke.

Kylät elävät uuden ajan murrosta, kun monilla niistä on viime vuosikymmeninä, osalla vasta viime vuosina jouduttu totuttelemaan oman koulun jälkeiseen aikaan. Yksikään kylä ei kuitenkaan ole hävinnyt, vaan tarmoa kehittämiseen on löytynyt suoneniskun jälkeenkin. Monin paikoin on osattu nähdä oikein kylän olevan muutakin kuin kyläkoulu. Samalla on selvästi ymmärretty, että kunnan tai kaupungin mahdollisuudet kehittämiseen taajaman ulkopuolella ovat rajalliset. Tilanne on parhaimmillaan silloin, kun tekijät ja into löytyvät kylältä ja tukea mahdollistamiseen saadaan niin kylätoimijoilta kuin omalta kotikunnalta.

Kommentoi

Hae sivuilta