play

Kuukausikooppi 11/2023

Timo I. Kalliokoski

Marraskuussa pintaan nousee päällimmäisenä velvollisuudet itseä, omaa luovuutta ja oman energian kunnioittamista kohtaan. Meidän on tasapainoteltava niiden oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa, joita meillä on itseämme kohtaan ja vastaavasti meidän on ihmisinä otettava huomioon toiset, kunnioitettava myös heidän oikeuksiaan.