play

Tilausehdot Pohjois-Karjalan paikallislehdet Oy:n paikallislehdille

Toimitus

Outokummun Seutu on PunaMusta Paikallismediat Oy:n kustantama paikallislehti, joka ilmestyy paperisena kerran viikossa ja digitaalisina verkkopalveluina jatkuvasti.
 
1.  Tilausmuodot

Kestotilaus on tilausmuoto, joka on voimassa toistaiseksi ilman erillistä tilauksen uudistamista. Tilaukseen kuuluu paperilehden lisäksi sähköinen näköislehti sekä lehden digitaaliset sisällöt. Tilausmaksu voidaan maksaa 12, 6, 4 ja 3 kuukauden välein ilman erälisää. Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alussa. Asiakas voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa kestotilauksensa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kahta viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Asiakas voi lakkauttaa kestotilauksen muulloinkin kuin laskutusjakson päättyessä, mikäli perusteltu syy (esim. sairaus, kuolema, muutto pois levikkialueelta) on olemassa. Tällöin laskutetaan jo saadut lehdet lisättynä 5 euron käsittelymaksulla ja palautetaan mahdollisesti ennakolta maksettu tilausmaksun osuus.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ja se laskutetaan tilauksen alussa. Tilaukseen kuuluu paperilehden lisäksi sähköinen näköislehti sekä lehden digitaaliset sisällöt. Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet. Suoritettua tilausmaksua ei palauteta toimittamatta jäävien lehtien osalta muutoin kuin erityisen painavasta syystä ja tällöin PunaMusta Paikallismediat Oy veloittaa peruutuksesta aiheutuvan käsittelymaksun 5 euroa.

Digituotteen tilaus

Digituote sisältää paperille painetun lehden sähköisen version (näköislehden) sekä verkkosivujen online-uutiset, jotka ovat luettavissa internetyhteyden avulla osoitteessa www.outokummunseutu.fi. Näköislehden lukemista varten tarvitaan internetselain. Digitaalinen sisältö on mahdollista lukea myös tabletilla tai älypuhelimella, jossa on iOS- (iPad/iPhone) ja Android-käyttöjärjestelmä. Lukemista varten laitteeseen pitää ladata laitteen sovelluskaupasta PKK Paikallislehdet -sovellus. Sovelluksen lataus on ilmainen. Digitaalista sisältöä voi lukea yhdellä käyttäjätunnuksella samanaikaisesti vain yhdellä laitteella. PunaMusta Paikallismediat Oy ei vastaa digitaalisten sisältöjen lukemiseen tarvittavien laitteiden tai internet-yhteyksien hankkimisesta tai kustannuksista.

Digituotteiden lukemista varten on asiakkaan tehtävä itselleen henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana lehden verkkopalvelussa. Digituotteen tilaus on mahdollista tehdä vain jokapäiväisenä tilauksena.

PunaMusta Paikallismediat Oy ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmäongelmien, tietoliikennehäiriöiden, huoltokatkojen tai muiden vastaavien syiden aiheuttamista tilapäisistä häiriöistä digituotteiden tai online-uutisten lukemisessa.

2. Tilausten voimaan astuminen

Lehden tilaus voi astua voimaan asiakkaan haluamana päivänä edellyttäen, että tilaus ehditään käsittelemään lehden tietojärjestelmässä riittävän ajoissa.
Paperilehden tilaukseen kuuluva näköislehden lukuoikeus astuu voimaan heti, kun tilaus on onnistuneesti tallennettu lehden tietojärjestelmään. Digilehteä pääsee lukemaan heti, kun asiakas on tehnyt itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan lehden verkkosivuilla olevan rekisteröintilomakkeen ohjeen mukaisesti.

3. Jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Asiakas voi keskeyttää tilapäisesti lehden jakelun tai muuttaa lehden jakeluosoitetta ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun kohdassa 2 mainittujen aikataulujen puitteissa. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 7 vuorokautta. Tilapäinen jakelunkeskeytys hyvitetään tilausajassa siten, että seuraava laskutusjakso tai tilauksen päättymispäivä siirtyy eteenpäin keskeytystä vastaavan ajan. Mikäli tilaukseen sisältyvän digilehden lukuoikeus säilytetään, ei keskeytysaikaa hyvitetä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen voi tehdä lehden kestotilaaja tai määräaikaistilaaja, jos määräaikaisen tilauksen pituus on vähintään 2 kuukautta. Jakelun keskeytyksiä voi olla yhden kalenterivuoden aikana enintään 4 kuukautta. Pelkän digituotteen tilausta ei voi keskeyttää.

4. Tilaushinnat ja maksaminen

Lehden tilaustuotteiden tilaushinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä lehden asiakaspalvelussa, lehdessä tärkeimpien tuotteiden osalta ja verkossa. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan lehdessä ilmoitettuna ajankohtana seuraavasta laskutusjaksosta lähtien ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja näiden voimaantulohetkestä alkaen. Tilausmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, veloitetaan maksumuistutuksen lähettämisestä 5 euron muistutusmaksu. Mikäli tilauksesta maksetaan suurempi summa kuin laskuun on merkitty, siirrämme liikasuorituksen seuraavan laskutusjakson hyväksi tai jatkamme tilausta kyseisen summan arvosta. Liikasuoritus voidaan myös maksaa takaisin tilaajan niin halutessa. Maksamattomana päättyneestä tilauksesta veloitetaan määräaikaistilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolta asiakas on ehtinyt lehtiä saada.

Tilauslaskun saa kätevimmin e-laskuna. E-laskun saa käyttöön veloituksetta omassa verkkopankissa. Myös suoramaksu- ja paperilaskuvaihtoehdot ovat mahdollisia sekä yrityksille verkkolasku.

Verkossa tehty tilaus
Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/