play

Horsmanahon ja Karnukan kaivostoiminnan laajentamisesta voi nyt kertoa mielipiteensä

Pasi Huttunen

Horsmanahon ja Karnukan kaivosten toiminnan laajuus halutaan kaksinkertaistaa niin, että kaivokset saisivat jatkoaikaa aina vuoteen 2061 saakka. Tällä hetkellä niiden toiminnan on arvioitu jatkuvan kuluvan vuosikymmenen lopulle vuoteen 2028. Malmin ja sivukiven louhinta olisi yhteensä enintään neljä miljooonaa tonnia vuodessa. Horsmanahossa nykyinen kokonaislouhintamäärä on noin 0,5–1 miljoonaa tonnia vuodessa ja Karnukassa noin 0,7–1 miljoonaa tonnia.