play

Uutiserämaiden syntyminen huolettaa suomalaisia - 77 prosenttia pitää journalismia demokratialle erittäin tärkeänä

Kuva: Pasi Huttunen

Pasi Huttunen

Suomalaiset pitävät journalistista mediaa erittäin tärkeänä osana suomalaista yhteiskuntaa. 92 prosenttia suomalaisista pitää journalistista mediaa tärkeänä demokratialle. Erittäin tärkeäksi sen katsoi 77 prosenttia.

Viime vuosien poikkeusolot ja lähiympäristön esimerkit autoritaarisista valtioista ovat kirkastaneet vapauksien merkitystä yksilöille ja yhteiskunnalle.
Jukka Holmberg

Uutiserämaiden syntyminen huolettaa ihmisiä ja 87 prosenttia vastaajista piti tärkeänä, että tämä estetään. Uutiserämaalla tarkoitetaan aluetta, jota mikään journalistinen media ei seuraa.

Suomalaisten medialukutaidon vahvistamista toivoi 90 prosenttia.

– Suomalaiset arvostavat vapautta, itsenäisyyttä ja turvallisuutta ja ymmärtävät journalismin tuottaman luotettavan tiedon elintärkeyden demokratialle. Viime vuosien poikkeusolot ja lähiympäristön esimerkit autoritaarisista valtioista ovat kirkastaneet vapauksien merkitystä yksilöille ja yhteiskunnalle, Uutismedian liiton liittojohtaja Jukka Holmberg toteaa.

Tiedot selviävät elokuun lopussa tehdystä tutkimuksesta. Iro Research kysyi mielipiteitä demokratiasta, sananvapaudesta ja vapaan median merkityksestä 17.–27. elokuuta tuhannelta suomalaiselta Uutismedian liiton toimeksiannosta.

Internetin tutkimuspaneelin otos edustaa suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta