Julkaistu 

Höytiäisen kuha on vaelluskala

Höytiäisen kuha tekee vuodenaikaisvaelluksia, todetaan Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen tekemässä tutkimuksessa.

Vaellusten havaittiin vaikuttavan järven sisäiseen ravinteiden siirtymiseen. Kuhien todettiin kesäisin syönnöstävän järven rehevämmissä pohjois- ja länsiosissa, ja siirtävän talven tullen ravinteita mukanaan järven karuihin eteläosiin.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Tutkimuksessa selvitettiin kuhan liikkumista, ravinnonkäyttöä sekä ravintokohteiden saatavuutta Höytiäisessä. Menetelminä käytettiin muun muassa koekalastuksia, kalojen merkintää, ravintoanalyysejä ja vakaisiin isotooppeihin pohjautuvia nykyaikaisia kudosanalyysejä.

Höytiäinen on Suomen tuottavimpia kuhajärviä. Parhaimmillaan siitä saatava vuotuinen kuhasaalis on ollut yli 150 000 kiloa.

Tutkijat havaitsivat, että valtaosa kuhista talvehti järven eteläosan karuissa ja kirkasvetisissä syvänteissä ja vaelsi keväällä lisääntymään järven matalampiin, rehevämpiin ja tummavetisempiin pohjois- ja länsiosiin.

Myös kudun jälkeinen syönnösvaihe tapahtui suurimmaksi osaksi matalilla alueilla, joissa oli runsaasti kuhan ravintokohteita, kuten pienikokoista ahventa ja särkeä.

Tutkijat havaitsivat yllätyksekseen kuhan käyttäneen varsinkin alkukesästä ravinnokseen myös aikuistuvia vesihyönteisiä. Niiden merkitys oli kuitenkin  kokonaisenergiansaannin kannalta vähäinen.

Kuhan talviravinto Höytiäisessä koostui etenkin syvänteissä runsaana esiintyvästä kuoreesta.

Tutkijat katsovat tulosten osoittavan, että kuhan vaelluskäyttäytyminen mahdollistaa Höytiäisen eteläosissa suuremmat kuhasaaliit kuin mikä olisi mahdollista ilman pohjoisesta ja lännestä ravintoa hakevia kuhia.

Tulokset vahvistavat tarvetta säädellä myös perinteisesti paikallisiksi ajateltuja kalakantoja järvikohtaisesti, koska yksittäisen osakaskunnan alueella kalat ovat vain osan vuodesta.

Kommentoi

Hae sivuilta