Julkaistu 

Tarkastuksia Outokummunkin teollisuusyrityksiin

Tilaajavastuutarkastajat jalkautuvat ensi viikolla eri kaupunkien teollisuusalueille, myös Outokummussa, ilmoittaa Aluehallintovirasto.

 

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Tarkastuksilla valvotaan tilaajavastuulain noudattamista eri teollisuuden alojen yrityksissä.

 

Tarkastusten tarkoituksena on tehdä tilaajavastuulakia tunnetuksi ja valvoa, että yritykset noudattavat lakia.

 

Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa, joko vuokratyöntekijöitä tai alihankintaa. Lailla ehkäistään harmaata taloutta ja varmistetaan, että kilpailu alalla on reilua sellaisille yrityksille, jotka hoitavat lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti.

 

Käytännössä tilaajayrityksen tulee ennen sopimuksen tekemistä pyytää sopimuskumppania toimittamaan selvitykset siitä, että se on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa kuten esimerkiksi verot ja eläkkeet. Selvitykset on säilytettävä kaksi vuotta sopimuksen mukaisen työn päättymisestä.

 

Tarkastuskäynnillä selvitetään, kuuluvatko yrityksen tekemät sopimukset lain soveltamisalaan ja miten selvitysvelvollisuutta on noudatettu.

 

Tarvittaessa tarkastusta jatketaan kirjallisesti valvontakäynnin jälkeen. Mikäli yritys on jättänyt selvitykset hankkimatta tai tilannut työtä velvoitteitaan laiminlyövältä yritykseltä, tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Kommentoi

Hae sivuilta