Julkaistu 

30 vuotta sitten: Melkein tyytyväistä sakkia

Outokummun kaupungin kuntalaiskyselyssä oli tiedusteltu syksyllä 1989 kaupunkilaisten näkemyksiä ja odotuksia. 232 outokumpulaista olivat kyselyn mukaan tyytyväisiä tai ainakin melko tyytyväisiä asuinalueisiinsa, terveydenhoitoon, kouluihin, lasten päivähoitoon ja tiedonsaantiin kaupungilta.

Kehittämistä olisi ollut työllisyyden hoidossa, nuorison harrastusmahdollisuuksissa ja terveydenhuollossa.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Kehityshankkeiksi nimettiinkin aiemmin mainittu työllisyyden hoito sekä matkailun kehittäminen ja liikenneolot. Kehittämisten maksaminen hoituisi vastausten perusteella veroäyrien ja taksojen korotuksina. Tinkimistä taas voitaisiin kohdistaa kulttuuri-, urheilu- ja ulkoilupalveluihin sekä puistojen hoitoon. Outokumpulaiset myös kokivat, että heidän vaikutusmahdollisuutensa kaupungin asioihin olivat huonot.

Parantamistoiveiden listalla oli vaikutusmahdollisuuksien lisäksi parempi kaupungin asioiden tiedottaminen. Ilmoittamista toivottiin tapahtuvan enemmän paikallislehdessä.

Kuntakyselyt ovat selvästi vaikuttaneet kaupungin toimintaan, ja muun muassa kaupungin asiat löytyvät nykyään paikallislehdestä. Myös Outokummun matkailua on kehitetty kaivoksen ja Aarrekaupunki-konseptilla. Liikenneolojakin pyritään kohentamaan esimerkiksi katujen uudistamisena ja kohentamisena, vaikkakin liikenneolot vaihtuvatkin melkein jännittäviksi, muuttuvien kulkureittejen myötä.

Poiminta on Outokummun Seudusta 31.10.1989.

Kommentoi

Hae sivuilta