Julkaistu 

Outokumpu kärkipaikalla terveyden edistämisessä

Outokummun kaupunki on saanut kuntajohdon osalta Pohjois-Karjalan kunnista parhaan kokonaistuloksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreessa TEAviisari-vertailussa, jossa mitataan kuntien toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mittauksessa kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuutta arvioidaan sitoutumisen, johtamisen, seurannan ja tarveanalyysin, voimavarojen sekä osallisuuden osa-alueilla. Uusimmassa mittauksessa Outokummun kuntajohto sai täydet pisteet (100) sitoutumisesta, johtamisesta sekä seurannasta ja tarvenanalyysistä. Näiden ohella myös osallisuus sai valtakunnallista ja maakunnallista keskiarvoa paremman noteerauksen (86 - 80 - 67).

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Ainoastaan käytettävissä olevien resurssien osalta Outokummun tulos jää selvästi sekä valtakunnallisesta että maakunnallisesta tasosta (38 - 70 - 65).

THL kerää kaksi kertaa vuodessa tietoja kunnan eri toimialueiden terveyden edistämistoiminnasta kuntajohdon ohella perusterveydenhuollossa, liikuntapalveluissa, peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Tiedot kerätään kahden vuoden välein.  Suoraan kunnista, kouluista ja oppilaitoksista kerättyjä toimintaa tai resursseja kuvaavia tietoja täydennetään kansallisista tilastoista.

"Tuoreen TEAviisari-mittauksen hienot tulokset osoittavat, että Outokummussa on tehty viime vuosina määrätietoista työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, mihin kuntajohto on vahvasti sitoutunut. Outokummussa kaupungin konsernistrategiaan on kirjattu ydintavoitteeksi kuntalaisten hyvinvointi, jonka edistäminen on kaupungin jokaisen työntekijän yhteinen missio: kiitos siis koko kaupunkikonsernimme organisaatiolle tästä tuloksesta", kaupungin hyvinvointikoordinaattori, kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti kommentoi.

Kommentoi

Hae sivuilta