Julkaistu 

Siun sote aikoo irtisanoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Pohjois-Karjalassa vastaavan Siun soten yhteistoimintaneuvotteluissa on päädytty 20,1 miljoonan euron säästötavoitteeseen.

Kuntayhtymä aikoo irtisanoa 60 palvelusuhdetta. Irtisanomistet kohdistuisivat pääosiin yhteisiin palveluihin, eli muihin kuin välitöntä asiakas- tai potilastyötä tekeviin. Osalle irtisanotuista voitaisiin tarjota muuta työtä kuntayhtymässä.

Lisäksi henkilöstön määrää vähennetään eläköitymisten ja tehtävien täyttämättä jättämisten kautta 50:llä. Myös määräaikaisen työvoiman käyttöä vähennetään, lähinnä pelastuslaitoksessa.

Säästöistä runsas kolmannes pyritään saamaan henkilöstökuluista, loppu muista kulueristä ja tuloja lisäämällä. Esimerkiksi ikäihmisten kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksuja on määrä päivittää. Toimitilojen kerrotaan vähenevän koko kuntayhtymässä.

Lomautuksia ei suunnitella. Henkilöstörakennetta pyritään muuttamaan, erityisesti sosiaalihuollon puolella. Sijaisina ryhdytään käyttämään vuokratyövoimaa.

Neuvottelutulokseen perustuvia toimenpiteitä pannaan toimeen, mikäli 31.1. kokoontuva kuntayhtymän hallitus sen hyväksyy. Muutoksia aletaan käsitellä henkilötasolla heti seuraavalla viikolla. Toimenpiteiden yksityiskohdat tarkentuvat työyksiköissä.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Kommentoi

Hae sivuilta