Julkaistu 

Kivi- ja kaivannaisryhmä tukisi GTK:n kehittämistä Outokummussa

Pohjois-Karjalan kivi- ja kaivannaisryhmä esittää, että valtio sitoutuisi vahvasti Geologian tutkimuskeskuksen GTK Mintecin kehittämisohjelman läpiviemiseen.

Valtion lisätalousarviossa on kesäkuussa 2020 varattu käynnistämismääräraha Outokummussa sijaitsevan GTK Mintecin kehittämiseen.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA
MAINOS PÄÄTTYY

Pohjois-Karjalan maakunnallinen kivi- ja kaivannaisryhmä pitää erittäin tärkeänä, että GTK Mintecin maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen investointi Outokummussa toteutetaan nopeasti ja kokonaisuudessaan. GTK:n laaja kehittämisohjelma palvelee laajasti kaivos- ja kiertotalouden teollisuutta.

Kivi- ja kaivannaisryhmä katsoo, että GTK:n vahva ja pitkäjänteinen tutkimustoiminta ja ainutlaatuinen osaamiskeskittymä Outokummussa antaa hyvän perustan uusille kehitysaskelille.

"Kokonaisuus tukee Suomen ja EU:n pyrkimyksiä raaka-aineomavaraisuuden kasvattamiseen erityisesti kriittisissä mineraaleissa ja mineraaleihin liittyvissä kiertotalouden ratkaisuissa, akkuteollisuuden kehittymistä sekä vihreän kasvun ja kiertotalouden tavoitteita. Samalla se vahvistaa omalla sektorillaan Suomen talouden uudistumista ja kestävää toipumista koronakriisistä", työryhmä vetoaa.

Pohjois-Karjalassa tavoitteena on vahvistaa kivi- ja kaivannaisalaa palvelevaa analytiikkaa ja prosessointiosaamista yhtenä maakunnan älykkään erikoistumisen kärkialana.

"Kehitettävä kokonaisuus on erittäin tärkeä geotaloudelle ja kiertotalouden ratkaisuille. Se luo merkittäviä uusia mahdollisuuksia teknologiateollisuuden ratkaisuille ja viennille. Samalla investointi on keskeinen osa Outokumpuun muodostumassa olevaa kaivosalan kansainvälisesti terävintä huippua olevaa kaivosalan kehittämisalustaa – Outokumpu Mining Campia", kannanotossa vedotaan.

Geologian tutkimuskeskuksen tavoitteena on uudistaa ja kehittää GTK Mintecin kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta ja elinkeinoelämää palveleva digitaalinen laboratorio- ja koetehdaskokonaisuus vuosien 2020-2025 aikana Outokumpuun. Suunnitelman tavoitteena on tehdä GTK Mintecistä ja sen strategisista kumppaneista maailman johtava mineraaliprosessoinnin ja tutkimuksen kehittämisalusta.

Pohjois-Karjalan kivi- ja kaivannaisryhmä on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton nimeämä asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tukea ja edistää maakuntaohjelman toimeenpanoa erityisesti kivi- ja kaivannaistoiminnan alalla.

Kommentoi

Hae sivuilta