Julkaistu    |  Päivitetty 
Toimitus

Oikaisu

Outokummun Seudun printtilehdessä (9.9.2021) julkaistussa, Vanhan kaivoksen kävijämääriä käsitelleessä jutussa oli virheellistä tietoa alueen kävijämääristä. Kesä-, heinä- ja elokuussa 2021 kaivosalueella kävi hieman päälle 13 300 ihmistä. Vuoden 2019 kesäsesongin aikana kävijöitä oli reilu 9600.

Hotelli Kummun käyttöaste kasvoi puolestaan kesäkuukausien 2021 aikana 14,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2020.

Aster-potilastietojärjestelmää (9.9.2021) koskevassa jutussa oli niin ikään virhe. Järjestelmän vuotuisten kustannusten ennakoidaan olevan noin 10,5 miljoonaa euroa.

Kommentoi