Julkaistu 

Pääkirjoitus: Ysitie on otettava lopulta tosissaan

Valtatie yhdeksän tai tuttavallisemmin Joensuun ja Kuopion välinen valtatie on vaarassa unohtua tärkeimpien ja kehitettävien teiden joukosta Itä-Suomessa.

Näyttää harmillisesti siltä, että tien kehittäminen näyttää tällä hetkellä saavan merkittävämpää tukea liikenne- ja viestintäministeriöstä kuin paikallistasolta. Jopa niin tärkeä linjapaperi kuin parin vuosikymmenen päähän ulottuva maakuntakaava ei tiedosta riittävällä vakavuudella maakuntakeskukset yhdistävää valtatietä.

Outokummulle asia on maakunnan kunnista merkittävin. Kaupunki kun sijoittuu järkevästi valtatien varrella kumpaankin kaupunkiin nähden. Sijainnin tuoma etu on jopa kirjattu kaupungin strategiaan yhtenä vahvuutena.

Viimeisen vuosikymmenen ajan liikenteen valtaväylien kehittäminen on suuntautunut idässä Joensuun seudulle sekä Varkaudentielle. Samaan aikaan Itä-Suomea on juuri Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon osalta koottu entistä tiiviimmiksi yhteistyöalueiksi niin ely-keskusten kuin yliopistonkin kautta. Tähän peilattuna Joensuun ja Kuopio välisen tieyhteyden nykytilakin on jo suoranainen häpeä, josta on pahimmillaan maksettu hintaa turvallisuuden ja sujuvuuden puutteina.

Maakuntien on löydettävä tässäkin asiassa nykyistä paremmin toisensa ja käytävä yhteiseen edunvalvontaan. Savon puolella valtatiehen on laitettu euroja jo paljon, mutta pääpaino on selvästi Kuopion kaupungin laita-alueella. Maakuntarajan ympärillä valtatie näyttää enemmän seututieltä. Jos maakunnissa ei itse nähdä tiestön, ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden, parantamiselle tarvetta, niin tuskin sitä nähdään ministeriötasollakaan.

Kommentoi

Hae sivuilta