Julkaistu 

Pääkirjoitus: Kuntien talous vaarassa sukeltaa

Kuntien viime vuoden tilinpäätökset ovat valmistuneet ilman merkittäviä yllätyksiä. Viime vuoden luvut jäävät kuitenkin sen varjoon, että poikkeusoloista voi seurata kunnille todellinen taloudellinen neulansilmä. Samaan aikaan ovat kasvamassa sote-kulut ja viiveellä läpi yhteiskunnan talouden leikkaava kriisi vaikuttaa kunnan tuloihin.

Valtaosa kunnista on tämän tilanteen edessä jo valmiiksi taloudeltaan puolikuntoisena ja puheita kuntatalouden kriisistä oli jo ennen koronaviruksen tuomia muutoksia ja rajoituksia.

Kuntatalouden kriisiin ei ole nopeaa poispääsyä ja esimerkiksi tämän poikkeuksellisen vuoden lopullisia vaikutuksia on turha edes tässä kohti arvioida. Nyt on vain tehtävä kriisin lieventämiseksi kaikki voitava! Valtion ensimmäiset lupaukset kuntien auttamisesta ovat sellaisia, ettei niistä ainakaan nopeaa apua ole löytymässä. Oikeastaan niissä vaikuttaa tämän hetken tiedon mukaan olevan vain tulosiirtoja vuodelta toiselle, mikä tarkoittaisi vain hetkellistä helpotusta mahdollisesti syöksyvän talouden parantamiseen, ei suinkaan korjausta.

Outokummussa tilanne on tiedetty kuntataloudessa vaikeaksi jo ennestään. Näin uudet keinot kunnan talouden tasapainottamiseksi eivät ole pelkästään tarvittuja, ne ovat välttämättömiä. Lisäksi ne on pystyttävä keksimään nopeasti.

Polvijärven onnena ovat edelleen vahvat aiempien vuosien ylijäämäpuskurit, mutta yksi merkittävä pala lähivuosien taloudesta puuttuu. Samaan aikaan kun kunta varautuu mittakaavaltaan ison hoivakodin rakentamiseen, on kunnasta häviämässä suurin teollinen työnantaja. Kylylahden kaivoksen toiminnan loppuminen ensi syksynä tarkoittaa mittavaa työpaikkakatoa, jonka korvaaminen ei lyhyellä aikajänteellä ole millään tavoilla realistista. Samalla lähivuosien tuloista putoaa pois yhteisöveroja kuntaan tuonut voitollinen kaivosyhtiö.

Kommentoi

Hae sivuilta