Julkaistu 

Pääkirjoitus: GTK:sta hyvä veturi kehittämiseen

Valtion tämän vuoden neljäs lisätalousarvio tehtiin uutta koronakriisin jälkeistä nousua vauhdittamaan. Julkinen velka kasvaa, mutta yhteiskunnan ei anneta pysähtyä.

Outokumpulaisittain myönteinen kirjaus löytyy GTK Mintecin saamasta kahden miljoonan euron kehitysrahoituksesta, joka antaa valmiudet nostaa digitaalista laboratorio- ja koetehdaskokonaisuutta entistäkin tärkeämpään asemaan maailmanlaajuisesti. Mintecistä aiotaan kehittää maailman johtava kiertotalouden ja mineraalipohjaisten materiaalien tutkimus- ja tuotekehitysalusta. Se tarkoittaa, että Outokummun yksikön asema vahvistuu entisestään ja toimii samalla esimerkkinä kehittämisen mahdollisuuksista myös paikallisesti.

On ymmärrettävää, että GTK:n Outokummun koetehdastoiminnan ympäristölupa sitoo sitä merkittävästi paikkakunnalle. Silti sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Se, että nyt edessä on vuosikymmenen puoliväliin asti jatkuva kehityssykäys, tuo paljon tulevaisuuden uskoa. Kehittämistä kun ei varmasti kannata tehdä ykkösvuosia silmällä pitäen tai vain nykytilaan tyytyen.

Ennen muuta GTK Mintecin kehitysrahassa on myönteinen viesti aluepolitiikasta, joka terminä näyttää unohtuneen viime vuosina. Venkoilu Lääketurvallisuuskeskuksen hajasijoittamisen kanssa jatkui vuosia ja päättyi Kuopion kannalta ikävästi, kun jo aiotut työpaikat siirtyivät kuitenkin pääkaupunkiseudulle. Muun muassa kevään koronakriisi on osoittanut, että hajasijoittamiselle ja tätä myöten aidolle aluepolitiikalle on jälleen entistä suurempi kysyntä. Koko Suomen elinvoiman ja kansalaisten tasa-arvoisuuden takia se tarve on ollut toki aina. Työn ja sitä myöten asukkaiden puute ei saa olla este pienempien paikkakuntien kehittymiselle.

Kommentoi

Hae sivuilta