Julkaistu 

Pääkirjoitus: Maakunta aikoo selvitä yhdessä

Pohjois-Karjalaan on laadittu maakunnallinen selviytymissuunnitelma koronakriisistä toipumiseksi yhteistyössä kuntien, elinkeinotoimijoiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Suunnitelma on yksi ensimmäisistä poikkeustilaan liittyvistä maakuntatason tulevaisuuskartoista koko Suomessa.

Maakunta näyttääkin jälleen kerran olevan edelläkävijä, joka tarttuu toimeen rivakasti sekä tehokkaasti. Sellaisiahan me karjalaiset olemme.

Selviytymissuunnitelma pohjaa ymmärrettävästi yrityselämän pääsemiseen uudelleen kasvu-uralle. Muun muassa liikenneyhteyksien turvaaminen, yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen, lomautettujen työntekijöiden nopea paluu töihin ja kausityövoiman saatavuus ovat keinoja kriisistä toipumiseen.

Suunnitelma muistuttaa, että murros on aina myös mahdollisuus. Isotkin kehitysloikat ovat mahdollisia, kun koronakriisi on pyyhkinyt myös kansainvälisiä markkinoita.

Maakunnallisessa selviytymisohjelmassa korostuu yhdessä tekeminen ja onnistuminen. Tärkeään rooliin nostetaan kotitalouksien tulevaisuuden usko ja sitä myöten paikallisen elinkeinoelämän tukeminen normaalin kulutuksen kautta. Viesti on sama, mitä Outokummun Seutu on herätellyt kevään aikana omalla Yhdessä-kampanjallaan. Kymmenet toimijat Outokummusta ja Polvijärveltä ovat halunneet kertoa viestiä, että selviämme yhdessä tämän kriisin yli. Vain palveluja tarjoamalla ja niitä käyttämällä ja yhdessä toimimalla me selviämme!

Selviytymissuunnitelma on luvattu viedä käytäntöön nopeasti. Yhdessä tekemisen henki antaa sille voimaa, kun vain käytännön tasolla toimet saadaan käyntiin.

Kommentoi

Hae sivuilta