Julkaistu 

Pääkirjoitus: Piilossa valmistelu voi olla jatkossa rasite

Outokummun kaupungin täysin salassa valmistelema energiayhtiönsä kauppa herättää tunteita. Tieto valmistelujen etenemisestä on herättänyt vilkkaan ja pääsääntöisesti kauppaa vastustavan keskustelun sosiaalisessa mediassa.

Omaisuuden myynnistä herää ymmärrettävästi ajatuksia myös tunteiden pohjalta. Kaupungin päättämä linja nollatiedottamisessa muuttuu seuraavaksi raskaaksi ikeeksi. Jos ihmisille ei kerrota tietoa, niin pelataan tunteilla.

Kaupungilla on ollut yli puoli vuotta aikaa tiedottaa aikeistaan ja syistä, miksi neuvotteluihin on päädytty. Näin ei ole tehty, koska edellisellä kaupantekokierroksella valmiiksi neuvoteltu muuttui rukkasiksi ostajaehdokkaille valtuuston päätettyä luopua kaupoista. Osin syynä oli juuri julkinen paine kauppoja vastaan.

Tuolloin julkista keskustelua ehdittiin käydä yli puoli vuotta. Nyt vastaava paine isketään päättäjille moukarimaisesti yksittäisinä viikkoina, jos oletettu aikataulu kaupoista pitää ja tiedottamiselle ei nähdä tarvetta. Ei sovi unohtaa myöskään kuntavaaleja, jotka häämöttävät ensi keväänä.

Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Myös kuntia koskevassa laissa periaatteita ovat muun muassa tarkoitussidonnaisuuden periaate sekä suhteellisuusperiaate. Nämä edellyttävät viranomaisilta muun muassa tasapuolisuutta ja vastuuta, ettei toiminnassa ole vääriä vaikuttimia tai ettei harkintavaltaa käytettäisi väärin.

Myös toimintamallit ja keinot on suhteutettava niin, ettei esimerkiksi avoimuutta tarpeettomasti rajata. Näihin peilaten täysin salassa valmisteltua kauppaa voi pitää erikoisena ottaen huomioon sen, että kaupungin omistama energiayhtiö on kaupunkilaisten verovaroin hankittua, yhteistä omaisuutta.

Se, että mahdollinen kauppakumppani tulee yritysmaailmasta, ei poista hallintolain velvoitteita Outokummun kaupungilta.

Kommentoi

Hae sivuilta