Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna-Leena Kunttu

Pääkirjoitus: Varovaista, muttei varauksetonta kannatusta kaivoshankkeelle

Outokummun Seutu kysyi paikallisilta valtuutetuilta, mitä nämä ajattelevat Hautalammen kaivoshankkeesta sekä kaivoslakiin tulossa olevista muutoksista. Sähköpostikysely lähetettiin kaikille outokumpulaisille ja polvijärveläisille valtuutetuille. Heistä 29 prosenttia vastasi tiedusteluumme.

Vastausten perusteella Hautalammen kaivoshankkeeseen suhtaudutaan varovaisen myönteisesti, muttei kuitenkaan varauksettomasti. Koboltti- ja nikkelikaivoksen avaamista puoltaa sen työllistävä vaikutus sekä hieman yllättäen Outokummun menneisyys kaivoskaupunkina. Yllättäen siksi, että paikkakunnalla tiedetään konkreettisesti, miten tuhoisasti malminlouhinta saattaa elinympäristöömme vaikuttaa. Pilaantunutta maa-ainesta on kaupungin keskustasta siirretty pois aivan viime aikoina. Kuitenkin juuri tämän ajatellaan tukevan hanketta – kertaalleen pilaantunutta maaperää pidetään menetettynä tapauksena.

Toisaalta useammassa vastauksessa nousi esille ajatus siitä, että kaivostoiminta on nyt kovin erilaista kuin vuosisata sitten. Vaikka kaivostoiminnan vaikutus ympäristölle nähdään sen merkittävimpänä riskitekijänä, luotetaan siihen, että asiat osataan tehdä oikein. Tiedon ja teknologian ajatellaan tulevan avuksi.

Vastuullisuutta osoittaa puolestaan näkemys, jonka mukaan akkuteollisuudessa tarvittavia mineraaleja on parempi louhia Outokummussa kuin Kongossa. Elinympäristössä tapahtuvat muutokset kun tuppaavat vaikuttamaan omaa kaupunginosaa tai kuntaa laajemmin – huoli ympäristöstä on globaali. Vielä kun tietäisimme varmasti, osaammeko toimia oikein Outokummussa.

"Ennemmin Kummusta kuin Kongosta" – Outokummun Seutu kysyi paikallisten kuntapäättäjien näkemyksiä kaivosasioista

Kommentoi