play

Pöytälahden tielle päällystys kesän tai alkusyksyn aikana

Pasi Huttunen

Alustatyöt ovat käynnissä Pöytälahden tiellä välillä Juojärvi-Apajalahti. Parantamis- ja alustatöitä on tehty seutu- ja yhdysteillä jo toukokuun alusta lähtien. Ennen päällystystöitä tehdään kohteessa vielä kantavan kerroksen murskeenlisäys ja sekoitusjyrsintä.