play

Selvitys Palokin koskien ennallistamisesta valmistui

Kari Kauppinen

Selvitysmies Esa Härmälän raportti Palokin koskien ennallistamisesta on valmistunut, ja se luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäselle sekä pääministerin valtiosihteeri Risto Artjoelle.